Jobs in de sociale zorg
Er zijn veel verschillende functies in de sociale zorg; het hangt gewoon af van wat je interesseert, met wie je wilt werken en waar je wilt werken.

Klik op de onderstaande vacatures om meer te weten te komen over elke functie en de vaardigheden, kwalificaties en ervaring die je nodig zou kunnen hebben.

Wilt u advies? U kunt met iemand van de Nationale Carrièredienst spreken om u te helpen bij het nemen van een geïnformeerde beslissing over uw carrière.

Huisvestingsdirecteur
Huisvestingsmanager, halmanager
Accommodatieverantwoordelijken beheren de dagelijkse gang van zaken bij diensten als sociale woningen, jeugdherbergen en studentenflats.

Hulpverlener
Ontwikkelingswerker, humanitaire hulpverlener, hulpverlener
Hulpverleners helpen mensen in overzeese landen die getroffen zijn door door de mens veroorzaakte en natuurlijke rampen zoals oorlogen, uitbraken van ziekten en aardbevingen.

Kunstzinnig therapeut
Kunstpsychotherapeut
Kunstzinnige therapeuten helpen mensen moeilijke gedachten en gevoelens te uiten door middel van creatieve activiteiten.

Britse gebarentolk
Taalkundige
Britse gebarentaaltolken (BSL) helpen dove en horende mensen met elkaar te communiceren.

Zorgbegeleiding
Assistent communautair vervoer van passagiers
Assistenten in het openbaar vervoer begeleiden ouderen of volwassenen en kinderen met een handicap op lokale trajecten.

Voorvechter van verzorgingstehuizen
Residentieel vertegenwoordiger
Voorstanders van verzorgingshuizen zorgen ervoor dat de meningen en wensen van bewoners van verzorgingshuizen worden gehoord.

Verpleeghuismanager
Zorgcentrumbeheerders zijn verantwoordelijk voor de leiding en de dagelijkse gang van zaken van de verzorgingshuizen.

Zorgmedewerker
Verzorgingsassistent, ondersteuner, verpleeghuisassistent
Zorgwerkers helpen kwetsbare mensen om hun dagelijkse activiteiten te beheren en zo zelfstandig mogelijk te leven.

Carrièreadviseur
Carrièreadviseur, loopbaanbegeleider
Carrièreadviseurs helpen mensen bij het nemen van beslissingen over hun opleiding, training en werkmogelijkheden.

Kinderbescherming
Veiligheidsofficier
Kinderbeschermers bevorderen het welzijn van kinderen en beschermen hen tegen schade of misbruik.

Kinderoppas
Kinderoppassers zorgen voor baby’s, peuters en kinderen in hun eigen huis en ondersteunen hun leerproces en ontwikkeling.

Klinisch psycholoog
Klinische psychologen helpen mensen om te gaan met geestelijke gezondheidsproblemen, fobieën en verslaving.

Cognitief gedragstherapeut
CGT, pratende therapeut, gedragstherapeut
Cognitieve gedragstherapie (CGT) artsen gebruiken gesprekstherapie om patiënten te helpen negatieve denk- of gedragspatronen te veranderen.

Communicatie-ondersteuner
CSW, gebarentaalondersteuner
Communicatiehulpverleners (CSW’s) helpen dove studenten in het onderwijs.

Gemeenschapsontwikkelingswerker
De ontwikkelingswerkers van de gemeenschap helpen de mensen om de kwaliteit van het leven in hun omgeving te verbeteren.

Chauffeur van het gemeenschapsvervoer
Chauffeurs in het openbaar vervoer bieden een deur-tot-deur dienst aan voor mensen die niet gemakkelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Raadsman
Therapeut
Counsellors helpen mensen hun problemen en gevoelens te bespreken in een vertrouwelijke omgeving.

Dramatherapeut
Dramatherapeuten gebruiken groepswerk, rollenspel en beweging om mensen te helpen met hun gevoelens en emoties.

Drugs- en alcoholmedewerker
Drugs- en alcoholmedewerkers helpen mensen bij het aanpakken van hun drugs-, alcohol- of oplosmiddeldelicten.

Welzijnswerker in het onderwijs
Schoolwelzijnsmedewerker, schoolbezoeker
De onderwijswelzijnswerkers zorgen ervoor dat de kinderen naar school gaan en de steun krijgen die ze nodig hebben.

Gelijkheidsofficier
Gelijkheids- en diversiteitsfunctionaris, functionaris voor gelijke kansen, gelijkheid, diversiteit en mensenrechtenfunctionaris
Gelijkheidsfunctionarissen bevorderen praktijken en houdingen om ervoor te zorgen dat mensen uit minderheidsgroepen binnen organisaties gelijk worden behandeld.

Familiebemiddelaar
Familiebemiddelaars helpen bij het bereiken van een echtscheiding of een scheiding zonder dat ze naar de rechtbank hoeven te gaan.

Familieondersteuner
Gezinsondersteunende medewerkers helpen en adviseren gezinnen met problemen op lange of korte termijn.

Forensisch psycholoog
Criminele psycholoog, onderzoekspsycholoog, rechtspsycholoog
Forensische psychologen onderzoeken wat mensen ertoe aanzet om misdaden te plegen.

Pleegzorgster
Pleegzorgers zorgen voor kinderen en jongeren die niet in hun eigen huis kunnen worden verzorgd.

Begrafenisondernemer
Ondernemer
Begrafenisondernemers maken afspraken over begrafenissen en crematies en geven steun en advies aan de nabestaanden.

Tuinbouwtherapeut
Tuinbouwtherapeuten gebruiken tuinieren om de gezondheid en het welzijn van hun cliënten te verbeteren.

Woningmedewerker
Woningfunctionarissen zorgen voor huurwoningen voor lokale overheden en woningcorporaties.

Leermentor
Leermentoren helpen studenten en leerlingen om te gaan met eventuele problemen die ze hebben met hun leerproces.

Levenscoach
Life coaches ondersteunen en stimuleren mensen om hen te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen in hun werk- en privéleven.

Geldadviseur
Schuldbegeleider
Geldadviseurs helpen mensen wier schulden te groot of te moeilijk zijn geworden voor hen.

Muziektherapeut
Muziektherapeuten gebruiken muziek en geluid om het emotionele welzijn van mensen te verbeteren, stress te verlichten en vertrouwen op te bouwen.

Nanny
Kindermeisjes werken in privéhuizen om voor de baby’s en jonge kinderen van hun werkgever te zorgen.

Kwekerijmanager
Kleuterleidster
De managers van de crèche runnen de kinderopvangcentra, die dagopvang bieden voor baby’s en jonge kinderen vanaf de geboorte tot en met 5 jaar.


Thuiswerken

Met thuiswerk kan je serieus geld verdienen? Werken van thuis uit is voor veel mensen ideaal. Maar hoe begin je daaraan? Wat zijn de mogelijkheden van thuiswerk? Informeer naar de mogelijkheden bij Mindset.  Onze missie is om zo veel mogelijk mensen een gezonde actieve levensstijl aan te leren en/of een mooie business opportuniteit aan te bieden. Je kan werken van thuis uit. Sinds het begin van deze lockdown periode zijn wij volledig overgeschakeld van offline naar online. En het fijne is dat we dit met deze business ook echt kunnen doen. In jouw (eigen gewenste) tijd die je hieraan wil spenderen, kan je een extra centje bijverdienen met het promoten van wetenschappelijk onderbouwde producten en bouw je aan jouw eigen organisatie.